นักข่าวพลเมือง : สันติภาพเดินหน้า

นักข่าวพลเมือง : สันติภาพเดินหน้า

กว่า 12 ปี ของความรุนแรงชายแดนใต้ และ 3 ปี ในกระบวนการสันติภาพ วันนี้นักข่าวพลเมือง จากทีมผลิตรายการ “แลต๊ะ แลใต้” ได้สะท้อนถึงมุมมองต่อสันติภาพที่กำลังเดินหน้า ด้วยการให้นิยามความหมายจากหลากหลายแง่มุมของกลุ่มที่ทำงานขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 

ออกอากาศวันที่ 9 มี.ค. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ