นักข่าวพลเมือง : สาด บ้านแมด

นักข่าวพลเมือง : สาด บ้านแมด

คุณเดชา คำเบ้าเมือง จะพาไปติดตามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำพาน ส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนักวิจัยชุมชนยืนยันว่ามีพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นไร่ และคนในชุมชนก็ได้นำพืชท้องถิ่นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ผือ” มา“ทอเสื่อ” ขายเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 

l 30 ก.ค. 59 l เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ