นักข่าวพลเมือง : สานสัมพันธ์ผ้าปักควนชะลิก

นักข่าวพลเมือง : สานสัมพันธ์ผ้าปักควนชะลิก

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามกิจกรรมของกลุ่มผ้าปักควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช 
ซึ่งคนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์งานผ้าจากเรื่องราวประวัติของเจดีย์ควนชะลิก ผ่านการวาดและปักอย่างสวยงาม 
เพื่อเตรียมผ้าขึ้นห่มเจดีย์ในวันมาฆบูชาที่จะมาถึง 
ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
ออกอากาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ