นักข่าวพลเมือง : สานเสวนาชุมชนพหุวัฒนธรรม

นักข่าวพลเมือง : สานเสวนาชุมชนพหุวัฒนธรรม

ไปติดตามการสร้างพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกิจกรรมสานเสวนาภายในชุมชนพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอกากาศวันที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ