นักข่าวพลเมือง : สายใยสูงวัย กะมิยอครอบครัวเดียวกัน

นักข่าวพลเมือง : สายใยสูงวัย กะมิยอครอบครัวเดียวกัน

“กะมิยอครอบครัวเดียวกัน” เป็นงานที่จัดขึ้นในวันผู้สูงอายุ ของตำบลกะมิยอ จังหวัดปัตตานี โดยมีคนในชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านตำบลได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 

ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ