นักข่าวพลเมือง : สาหร่ายพวงองุ่น

นักข่าวพลเมือง : สาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่น หรือที่บางคนเรียกว่าคาเวียร์สีเขียว (Green Caviar) หรือ องุ่นแห่งท้องทะเล (Sea Grapes) จัดเป็นหนึ่งในสาหร่ายที่รับประทานได้ มีคุณค่าทางอาหารสูงและกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะคะ  ซึ่งวันนี้เกษตรกรที่ตำบลแหลมผักเบี้ยกำลังทดลองปลูกเพื่อขายสร้างรายได้  ติดตามเรื่องนี้กับ Citizen-Reporters กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ออกอากาศวันที่ 18 ธ.ค. 58 @ 21.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง