นักข่าวพลเมือง : สำรวจคลองเหมืองตะกั่ว.

นักข่าวพลเมือง : สำรวจคลองเหมืองตะกั่ว.

กลุ่มอนุรักษ์โตนสะตอซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่สำรวจน้ำ ระดับน้ำในลำคลองและระบบนิเวศ หลังลงแรงสร้างฝายกันมากว่า 4 เดือน  ติดตามจากทีมผลิต นครมีเดีย

 l 22 มิ.ย. 59 l เวลา 05.00 น

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ