นักข่าวพลเมือง : สำรวจคอนผีหลง

นักข่าวพลเมือง : สำรวจคอนผีหลง

“คอนผีหลง” คือชื่อเรียกกลุ่มเกาะแก่งในลำน้ำโขง ความยาวประมาณ 1 กม. บริเวณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว    นอกจากจะเป็นจุดที่มีทิวทัศน์สวยงาม เต็มไปด้วยดอนและหน้าผาตามเกาะแก่งกลางน้ำแล้ว ยังมีชีวิตที่อยู่ตามเกาะแก่งเหล่านั้นจำนวนมาก    
     12 พฤษภาคมที่ผ่านมา  กลุ่มนักดูนก และกลุ่มรักษ์เชียงของ ได้ลงเรือสำรวจ คอนผีหลง พบอะไรบ้าง ติดตามจากรายงาน นักข่าวพลเมืองสายน้ำของ

 l 19 พ.ค. 59 l เส21.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ