นักข่าวพลเมือง : สำรวจเขาถ้ำเพดาน หวังยุติประทานบัตรครั้้งใหม่

นักข่าวพลเมือง : สำรวจเขาถ้ำเพดาน หวังยุติประทานบัตรครั้้งใหม่

จากแหล่งหินทั้งหมดใน จ.นครสวรรค์ ปริมาณสำรองหินอุตสาหกรรมที่จะได้จากเขาถ้ำเพดานใน ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี คิดเป็น 3.4% พื้นที่นี้เคยได้รับประทานบัตรระเบิดหิน และประทานบัตรเพิ่งหมดอายุไปไม่นาน คนในชุมชนอยากจะอนุรักษ์ภูเขาลูกนี้ไว้ และกังวลว่าจะมีการให้ประทานบัตรระเบิดหินอีก จึงร่วมกันสำรวจความหลากหลายทางธรรมชาติในพื้นที่และพบว่าสามารถต่อยอดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ติดตามเรื่องนี้กับคุณอนนท์ธวัส บุตรอินทร์ นักข่าวพลเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งลงพื้นที่สำรวจร่วมกับคนในชุมชน ที่นี่ ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 3 มิ.ย. 59 เวลา  21.10 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ