นักข่าวพลเมือง : สิทธิบัตรเลขศูนย์

นักข่าวพลเมือง : สิทธิบัตรเลขศูนย์

นักข่าวพลเมืองวันนี้ มีความคืบหน้าเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล­ของกลุ่มคนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งสาม­ารถยื่นเอกสารตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่โรงพยาบา­ลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ละพื้นที่

ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 20 ส.ค.2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ