นักข่าวพลเมือง : สิทธิสู่สันติภาพ

นักข่าวพลเมือง : สิทธิสู่สันติภาพ

การพยายามรักษาความมั่นคงของรัฐโดยใช้กฎหมายพิเศษ–  ในด้านหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ   คุณอิมรอน ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้นำเสนอความเชื่อมโยงกันของศาสนาอิสลาม สิทธิเสรีภาพ และสันติภาพชายแดนใต้ ผ่านเวทีเสวนาถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

 

ออกอากาศวันที่ 9 ก.พ. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ