นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาทะเลปะทิว

นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาทะเลปะทิว

ชายหาด 400 ลี้ เป็นฉายาของชายหาดใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร นอกจากชายหาดยาวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว วิถีการทำประมงยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน และทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาทะเลขึ้นเพื่อขอบคุณและขอขมาทะเล รวมถึงยังเป็นการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลอีกด้วย วันนี้นักข่าวพลเมือง C-reporters ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา ร่วมสื่อสารกิจกรรมการสืบชะตาทะเลปะทิว

ออกอากาศ 31 พ.ค. 59 เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ