นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาแม่น้ำคลองยัน

นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาแม่น้ำคลองยัน

คลองยันเป็นคลองสายย่อยที่แยกมาจากแม่น้ำตาปีไหลผ่านพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระนอง เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตคนสองฝั่งคลองมาตั้งแต่อดีต

      แต่ปัจจุบันคนในพื้นที่หันมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีและจับสัตว์น้ำแบบผิดวิธี ชุมชนลุ่มน้ำคลองยันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงร่วมกันจัดงานสืบชะตาแม่น้ำคลองยัน เพื่อเน้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญและเชื่อมโยงตัวเองกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ติดตามเรื่องนี้จากตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศคลองยัน

 ออกอากาศวันที่ 25 มี.ค. 59 @21.50

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ