นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญผะเหวด หนองนาสร้างบ้านเฮา

นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญผะเหวด หนองนาสร้างบ้านเฮา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ระหว่างปราชญ์ชุมชนกับเยาวชนในโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
โดยให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจำลองบุญผะเหวด ในโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮา

ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ