นักข่าวพลเมือง : สืบสานศิลปะท้องถิ่น “ฟ้อนกลองตุ้ม”

นักข่าวพลเมือง : สืบสานศิลปะท้องถิ่น “ฟ้อนกลองตุ้ม”

วันนี้นักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกศ ร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับความพยายามที่จะสืบสานศิลปะท้องถิ่น “การฟ้อนกลองตุ้ม” ของเยาวชนโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีย์ประชาสรรค์) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยการนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน

ออกอากาศวันที่ 10 เม.ย. 2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ