นักข่าวพลเมือง : สื่อสร้างสรรค์ ณ เนินมะปราง

นักข่าวพลเมือง : สื่อสร้างสรรค์ ณ เนินมะปราง

นักข่าวพลเมืองวันนี้ นิสิตภาควิชานิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ติดตามการสื่อสารของคนในชุมชนที่ใช้สื่อออนไลน์ สื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนรวม และแสดงศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนอย่างแท้จริง

ออกอากาศวันที่ 13 มี.ค. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ