นักข่าวพลเมือง : สื่อสาร ลาหู่

นักข่าวพลเมือง : สื่อสาร ลาหู่

หลังจากการสื่อสารไปแล้วเกิดเป็นคดีความจนถูกฟ้องทำให้ชาวลาหู่ เดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนชาวลาหู่ด้วยกัน สำหรับชาวลาหู่ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ เขาบอกว่าการสื่อสาร มันสำคัญที่จะค่อยเป็นกระบอกเสียง สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับพวกเขากับสังคม 

ออกอากาศวันที่ 10 ก.พ. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ