นักข่าวพลเมือง : สุนัขจรจัด

นักข่าวพลเมือง : สุนัขจรจัด

วัดเป็นสถานที่หนึ่งที่รับภาระในการเลี้ยงดูสุนัขจรจัดที่มีจำนวนมาก อย่างเช่นที่วัดโปร่งไผ่จันทรังษี อ.บ้านนา จ.นครนายก ที่มีผู้คนนำสุนัขมาปล่อยทิ้งไว้ ติดตามได้จากสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริงของคนรักสุนัข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

l 1 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ