นักข่าวพลเมือง : สุพรรณสร้างรายได้

นักข่าวพลเมือง : สุพรรณสร้างรายได้

ในช่วงฤดูแล้งที่ว่างเว้นจากการทำนา ชาวบ้านหนองม้า อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการรวมกลุ่มอาชีพทำสบู่โปรตีนใยไหม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าotopขึ้นชื่อ แต่ยังเป็นการนำของดีที่ได้จากการเพาะปลูกในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบ ผสานกับภูมิปัญญา และการจัดการที่ดี ช่วยสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย ไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

 ออกอากาศวันที่ 4 ธ.ค. 58 @ 12.45 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ