นักข่าวพลเมือง : สูงวัยไม่ใช่ภาระ

นักข่าวพลเมือง : สูงวัยไม่ใช่ภาระ

ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 15 เปอร์เซ็นต์ นั้นหมายถึงว่าเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แม้หลายหน่วยงานจะเริ่มเตรียมการรองรับกับสภาวการณ์นี้ แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเองกลับมองว่าหลายคนยังมีศักยภาพที่จะทำคุณประโยชน์ได้

ออกอากาศวันที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ