นักข่าวพลเมือง : ส้มแขกแจกรายได้

นักข่าวพลเมือง : ส้มแขกแจกรายได้

บ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   กลุ่มแม่บ้านในชุมชนรวมตัวกัน คิดค้น นำผลส้มแขก  ซึ่งเป็นพืชที่พบบ่อยในท้องถิ่น  ถูกเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ส้มแขกเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ  สร้างอาชีพ และรายได้จำนวนไม่น้อย   

l 11 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ