นักข่าวพลเมือง : ส้มโอภูคิ้ง

นักข่าวพลเมือง : ส้มโอภูคิ้ง

เมื่อชาวสวนส้มโอ หาตลาดส่งออกเอง….
“คุณนิคม เฟื่องฟู” เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสนใจเรื่องทักษะการสื่อสาร จึงฝึกฝนถ่ายภาพ ตัดต่อ ทำคลิปวิดีโอด้วยตนเองแบบครูพักลักจำ เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบุ่งสิบสี อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด…เขามีเรื่องเล่าของชาวสวนส้มโอที่พยายามหาช่องทางการตลาดด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะเป็นอย่างไร ติดตามกับข่าวพลเมือง ในข่าวค่ำ ThaiPBS 19.00 น.

25 มิ.ย. 59 l 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ