นักข่าวพลเมือง : หนองไฮน้อยปลอดเหล้า

นักข่าวพลเมือง : หนองไฮน้อยปลอดเหล้า

สภาผู้นำชุมชนเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในหมู่บ้านหนองไฮน้อย ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วิธีนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และสร้างพื้นที่กลางในการร่วมกันคิดเพื่อช่วยกันทำให้เกิด ชุมชนน่าอยู่ แนวคิดนี้ทำอย่างไร ได้ผลแค่ไหน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข

ออกอากาศวันที่ 14 เม.ย.59 @21.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ