นักข่าวพลเมือง : หนังตะลุงคน

นักข่าวพลเมือง : หนังตะลุงคน

หลายคนคนรู้จัก หนังตะลุง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านทางภาคใต้  วันนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะพาไปเรียนรู้การแสดงหนังตะลุง โดยใช้คนแสดงแทนการเชิดจากตัวหนัง จะเป็นอย่างไร  ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง citizen reporter ออกอากาศวันที่ 18  ตุลาคม 2558 เวลา 12.45น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ