นักข่าวพลเมือง : หนังสั้นเยาวชนบ้านคลิตี้ล่าง

นักข่าวพลเมือง : หนังสั้นเยาวชนบ้านคลิตี้ล่าง

3 ปีแล้วที่ชาวคลิตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี ชนะคดี 
โดยศาลปกครองสั่งให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 
พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย มาวันนี้กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่เติบโตมาพร้อมกับการรับรู้ปัญหาของชุมชน 
ได้รวมตัวกันเรียนรู้การถ่ายหนังสั้น เพื่อสื่อสารเรื่องราวของชุมชน 
ติดตามการสื่อสารจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่าง

ออกอากาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ