นักข่าวพลเมือง : หน่อไม้กับชาวภูไท

นักข่าวพลเมือง : หน่อไม้กับชาวภูไท

ผู้ผลิตภาคพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขและเครือข่ายทีวีชุมชนอุบลราชธานีสื่อสารเรื่องราวของชาวภูไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับหน่อไม้ค่ะ ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันจะเปลี่ยนไป ชาวภูไทบางพื้นที่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาหน่อไม้เหมือนในอดีต แต่พวกเขาก็มีวิธีการปรับตัวเพื่อรักษาวิถีดั้งเดิมเอาไว้

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ