นักข่าวพลเมือง : หมอกควัน

นักข่าวพลเมือง : หมอกควัน

แม้ว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยกรมควบคุมมลพิษ จะอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางซึ่งหมายถึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่สำหรับคนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นควันมาอย่างต่อเนื่อง จะมีมุมมองอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา

l 29 เม.ย. 59 l เวลา  21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ