นักข่าวพลเมือง : หมอกควันอินโด

นักข่าวพลเมือง : หมอกควันอินโด

สถานการณ์หมอกควันเริ่มกลับมาปกคลุมหนาแน่น  และเริ่มส่งผลกระทบหลายจุดในประเทศอินโดนีเซีย หนึ่งในนั้น คือ  เมืองเปกันบารู จังหวัดเรียว ที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะสุมาตรา วันนี้คุณมะดีลัน การีอูมา นักศึกษาไทยในอินโดนีเซียได้สื่อสารกับนักข่าวพลเมืองอีกครั้ง  ถึงความคืบหน้าสถานการณ์หมอกควันจากเมืองเปกันบารู และชีวิตของนักศึกษาไทย ที่เริ่มกลับมาเรียนตามปกติ หลังจากต้องหยุดเรียนไปกว่า 3 สัปดาห์

ออกอากาศ ข่าวค่ำ ThaiPBs วันที่ 20 ต.ค. 58

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง