นักข่าวพลเมือง : หมอลำกลอน

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกลอน

นอกจากความม่วนซื่นโฮแซว “หมอลำกลอน” ยังเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมการขับร้องบทกลอนโต้ตอบกัน ที่แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้ขับร้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง ติดตามความพยายามสืบต่อศิลปะพื้นบ้านนี้ของคนรุ่นใหม่กับ Citizen reporters คุณเจนจิรา เพียจันทร์

ออกอากาศ วันที่ 7 ธ.ค.2558 ข่าวเที่ยง ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ