นักข่าวพลเมือง : หมูขุน

นักข่าวพลเมือง : หมูขุน

นักข่าวพลเมือง Citizen-Reporters 
ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัว
นักข่าวพลเมืองวันนี้ มีเรื่องราวของการเลี้ยง “สุกรขุน” หรือ “หมูขุน” มาฝากครับ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงหมูนั้นจำเป็นต้องมีการดูแลให้ถูกวิธี เพราะนอกจากจะทำให้หมูสุขภาพดี 
โตเร็วขายได้ราคาดีแล้ว ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย  
ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters 
กลุ่มผลิตสื่ออิสระ M.Y.S.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ