นักข่าวพลเมือง : หลักสูตรชีวิต

นักข่าวพลเมือง : หลักสูตรชีวิต

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น และผู้ทำหน้าที่จัดการศึกษาก็มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันมีน้อยคนที่จะทราบว่า ภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชนก็สามารถเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานของตนเองได้แล้ว ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่ภาคประชาชนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเอง โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เราจะไปติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การเรียนแห่งนี้กับนักข่าวพลเมือง จ.กาญจนบุรี ออกอากาศวันที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 05.00 น.

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ