นักข่าวพลเมือง : หอมดอกฮัง

นักข่าวพลเมือง : หอมดอกฮัง

กระแสการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมทำให้ผู้บริโภคหันกลับมาเลือกรับประทานข้าวอินทรีย์และข้าวพันธุ์พื้นบ้านมากขึ้น ซึ่งทำให้ “กลุ่มหอมดอกฮัง” บ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร มองเห็นโอกาสในการเพาะขยายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ทั้งเพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งวันนี้คุณคำปิ่น อักษร เดินทางจากลุ่มน้ำโขงไปเยือนเทือกเขาภูพาน เพื่อบอกเล่าเรื่องนี้

l 20 ส.ค. 59 l เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ