นักข่าวพลเมือง : หอศรีลำดวน

นักข่าวพลเมือง : หอศรีลำดวน

“หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ”  สถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

l 7 ก.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ