นักข่าวพลเมือง : หอเจ้านาย

นักข่าวพลเมือง : หอเจ้านาย

ไปรู้จักวิถีชีวิตและความเชื่อต่อ “หอเจ้านาย” ของกลุ่มชาติพันธุ์ “ลาวครั่ง” ที่บ้านโคก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 8 ก.ย.2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ