นักข่าวพลเมือง : หิมะสีดำ

นักข่าวพลเมือง : หิมะสีดำ

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่นา ฤดูแล้งเช่นนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปนะคะ  และที่บ้านทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  ขณะที่ทีมงานผู้ผลิตภาคพลเมืองกำลังสำรวจสิ่งมีชีวิตในลำห้วยของหมู่บ้านร่วมกับเยาวชน พวกเขาก็พบเจอ “หิมะสีดำ” จะเป็นอะไรนั้น ติดตามจาก

ออกอากาศวันที่ 29 ม.ค. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ