นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนนอกกรอบ

นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนนอกกรอบ

นักข่าวพลเมืองค่ำนี้ ติดตามเรื่องราวจากเด็กๆชาวกวย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับชุมชนผ่านความเป­็นลูกชาวนาโดยอิงอาศัยวิถีดั้งเดิม ทั้งวางเบ็ด ใส่ปลา เพื่อหาอยู่หากินจุนเจือครอบครัว อีกทางหนึ่ง ผ่านห้องเรียนใบใหญ่อย่างท้องนากับต้นข้าว­สีเขียว ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ