นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนเคลื่อนที่ สู่สังคมผู้สูงอายุ

นักข่าวพลเมือง : ห้องเรียนเคลื่อนที่ สู่สังคมผู้สูงอายุ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์เคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมของอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บ้านน้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้ความรู้ในเรื่อง กินอย่างไรให้ห่างจากโรค และได้สื่อสารผ่านช่องทางนักข่าวพลเมือง ติดตามใน #ข่าวเที่ยง ThaiPBS

ออกอากาศ 24 มิ.ย. 59 เวลา  12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ