นักข่าวพลเมือง : อ.พ.ม.

นักข่าวพลเมือง : อ.พ.ม.

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อ ทั้งละครเร่ และหนังสั้นของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ติดตามเรื่องนี้จาก Citize Reporters   

ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2559 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ