นักข่าวพลเมือง : องค์กรผู้หญิงกับงานสันติภาพ

นักข่าวพลเมือง : องค์กรผู้หญิงกับงานสันติภาพ

การขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ กลุ่มองค์กรเครือข่ายผู้หญิง เป็นอีกจิ๊กซอ ที่มีบทบาททั้งการทำงานด้านเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ CIVIC WOMEN ก็เป็นหนึ่งในนั้น พวกเขาสื่อสารถอดบทเรียนการทำงาน 12 ปี กับการขับเคลื่อนงานเพื่อสันติภาพของขบวนผู้หญิงในชายแดนใต้

ออกอากาศวันที่ 11 มี.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ