นักข่าวพลเมือง : อนาคตนักกฎหมาย พื้นที่เรียนรู้นอกชั้นเรียน

นักข่าวพลเมือง : อนาคตนักกฎหมาย พื้นที่เรียนรู้นอกชั้นเรียน

นักข่าวพลเมืองเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย สื่อสารเรื่องราวความประทับใจของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามาทำงานอาสาจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น เพื่อดำเนินการขอบัตรประชาชน พวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากพื้นที่นอกห้องเรียนนี้ ติดตามใน ที่นี่ ThaiPBS 

l 12 ก.ย. 59 l 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ