นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Game Grean

นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Game Grean

นักข่าวพลเมือง อนิเมชันเรื่อง Gamer Grean ผลงาน ของภูริชญ์ กิตติธีรานุรักษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สะท้อนสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยติดเกม จนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ ในชีวิต ข่าวเที่ยง ThaiPBS วันอาทิตย์ที่ 30  ส.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ