นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Life of fire

นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Life of fire

ผลงานอนิเมชันโดย รัชริล หุตังคบดี นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง Life of Fire วิถีไฟ ซึ่งมีที่มาจากการตั้งคำถามต่อสังคมว่า ทำไมเงินถึงมีอิทธิพลต่อคนเราได้มากมายถึงขนาดที่ต้องเสียสละอะไรหลายๆ อย่างในชีวิต ข่าวเที่ยง ThaiPBS วันอาทิตย์ที่ 29  ส.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ