เสวนา ‘กลัวผีประชานิยม’

เสวนา ‘กลัวผีประชานิยม’

บันทึกเทป ซีรีย์งานเสวนา Fact & Fear ชุด ความกลัวในสังคมไทย ครั้งที่ 1

‘กลัวผีประชานิยม’

วิทยากร
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
คุณภัควดี วีระภาสพงษ์
พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

ดำเนินรายการโดย
คุณจักรชัย โฉมทองดี

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้องพันธุม ดิษยมณฑล อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ