นักข่าวพลเมือง : อนุรักษ์เพลงบอก

นักข่าวพลเมือง : อนุรักษ์เพลงบอก

นักข่าวพลเมือง Citizen reporter มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมสื่อสารเรื่องราวการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน “เพลงบอก” ที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ ผ่านเสียงร้องและท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์

ออกอากาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ