นักข่าวพลเมือง : อาชีพปศุสัตว์ บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

นักข่าวพลเมือง : อาชีพปศุสัตว์ บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

หลังมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปศุสัตว์จึงเป็นทางเลือกของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ และโคนม ‪

ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS‬ 12.50 ออกอากาศวันที่ 4 มีนาคม 59

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ