นักข่าวพลเมือง : อาสาสมัครคนหนุ่มสาว

นักข่าวพลเมือง : อาสาสมัครคนหนุ่มสาว

การตื่นตัวของคนหนุ่มสาวที่อยากเป็นส่วนหน­ึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นยังไม่­เคยหมดไป ครั้งนี้ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองท­ั้งด้านความคิด ทัศนคติทางสังคม รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านสิ­ทธิมนุษยชน ในการเป็นอาสาสมัครเข้าไปทำงานในองค์กรภาค­ประชาสังคมประเด็นทางต่างๆ

ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง C-reporters นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ ข่าวเที่ยง ThaiPBS 22 พ.ค.2558

หมายเหตุ: ขณะนี้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) กำลังเปิดรับสมัครคนหนุ่มสาวเข้ามาเป็น “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนในรุ่นที่10” เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนผ่านการทำงานจริง เป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.thaivolunteer.org หรือสอบถามรายละเอียด 02-691-0437-9

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ