นักข่าวพลเมือง : อาหารปันรัก

นักข่าวพลเมือง : อาหารปันรักในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters วันนี้ไปดูเส้นทางอาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงจากทะเลจะนะ ถึงผู้บริโภค 

ติดตามได้จาก คุณ ภาวิณี ไชยภาคนักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ รายงานจาก จ.สงขลา ออกอากาศวันที่ 27 เมษายน 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ