นักข่าวพลเมือง : อาหารพื้นบ้าน

นักข่าวพลเมือง : อาหารพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จะพาไปเรียนรู้ความหลากหลายของอาหารผ่านกิจกรรมประกวด “สำรับอาหารพื้นถิ่น ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากจากเยาวชนทั้งในและนอกในพื้นที่

l 10 ก.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ