นักข่าวพลเมือง : อำนาจสีเขียว

นักข่าวพลเมือง : อำนาจสีเขียว

ตลาดนัดสีเขียว คือตลาดที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มาเจอกัน…ได้รู้จักกัน ทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อ-ขายในตลาดนัดสีเขียวมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

วันนี้ คุณ “กมล หอมกลิ่น” นักข่าวพลเมืองไปดูเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว จ.อำนาจเจริญว่าเขามีแนวคิดและกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างไร ก่อนจะไปวางขายที่ตลาดนัดสีเขียว   

ออกอากาศวันที่ 18 เม.ย. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ