นักข่าวพลเมือง : ฮักนะสารคาม

นักข่าวพลเมือง : ฮักนะสารคาม

ชมบรรยากาศ งานมหกรมมดีจังอีสานตุ้มโฮมปี 3 
ตอน ฮักนะสารคาม

ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเครือข่ายได้แสดงศักยภาพ และบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทั้งละคร ศิลปะ ดนตรีและวิถีชีวิต หรือแม้กระทั้งอาหารพื้นบ้าน ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ติดตามเรื่องนี้ได้กับ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกอากาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ